Kľúčové slová a ich zhody

Kľúčové slovo je slovo alebo fráza, ktorým chcete zachytiť zobrazovanie vášho reklamného textu. Poznáme 2 typy kľúčových slov – pozitívne a negatívne. Každý typ má 3 možnosti zhody – voľnú, frázovú a presnú. Typ zhody môžete zadať pre každé kľúčové slovo zvlášť, využíva sa však najmä pre vyhľadávaciu (search) sieť. Rôznymi typmi zhôd pre jednotlivé kľúčové slová môžete zvýšiť relevanciu slova/frázy vo vyhľadávaní.

Pozitívne kľúčové slová

Správne zvolené kľúčové slovo zabezpečí, že sa reklama zobrazí tam, kde ju používateľ chce a potrebuje vidieť.  Teda ak predávate umelé kvety a pridáte si toto slovo medzi svoje kľúčové slová v kampani, používateľovi, ktorý zadá do vyhľadávača frázu “umelé kvety”, sa zobrazí vaša reklama.

Negatívne kľúčové slová

Negatívne/vylučujúce kľúčové slová

Negatívne kľúčové slová sú slová, na ktoré sa vaša reklama NEMÁ zobrazovať. Negatívne slová sú vhodné najmä v prípade, že máte množstvo pozitívnych slov vo voľnej zhode. Pridajte teda ako negatívne každé nerelevantné slovo, ktoré vám napadne v súvislosti s produktom či službou, prípadne slovo, ktoré sa vyskytne v “Prehľade výkonnosti vyhľadávacích dopytov” (Search terms report) alebo pomocou výsledkov “Nástroja pre návrh kľúčových slov”. Vylučujúce slová môžete vložiť na úrovni reklamnej skupiny alebo na úrovni kampane (bude teda platiť pre všetky reklamné skupiny v kampani.) Negatívne slovo označte znakom “-”. Napríklad -zdarma, -použitý, -sťažnosť, atď.

Typy zhody pre pozitívne a negatívne kľúčové slová

Nasledujúce príklady a typy zhôd je možné aplikovať aj na pozitívne, aj na negatívne kľúčové slová.

1. Voľná zhoda (broad match)

Zároveň aj prednastavená hodnota. Umožňuje vašim reklamným textom zobrazovať sa nielen na zadané kľúčové slovo, ale aj na výrazy podobné, relevantné s vašim kľúčovým slovom.

Pre bližšiu špecifikáciu daného kľúčového slova môžete použiť Modifikáciu voľnej zhody (modified broad match) tým, že pred kľúčové slovo pridáte znak “+”. Znamená to, že dané slovo MUSÍ byť obsiahnuté v reťazci zadanom používateľom. Na poradí slov však nezáleží.

Príklad 1:

  • kľúčové slovo: kabáty
  • reklama sa zobrazí na: pánske kabáty, kabáty z kožušiny, jarný kabát, kožuchy, bundy

Príklad 2:

  • kľúčové slovo +kabáty
  • reklama sa zobrazí na: jarné kabáty, kabáty z kožušiny, elegantné kabáty
  • reklama sa nezobrazí na: bundy, kožuchy

2. Frázová zhoda (phrase match)

Vaša reklama sa zobrazí na výrazy, ktoré obsahujú vaše kľúčové slovo v presnom poradí a s presnou diakritikou, bez zmeny.
Príklad:

  • kľúčové slovo “zimné kabáty”
  • reklama sa zobrazí na: kvalitné zimné kabáty, zimné kabáty z kože
  • reklama sa nezobrazí na: zimné elegantné kabáty, kožušinové kabáty

3. Presná zhoda (exact match)

Pri kľúčovom slove zadanom v presnej zhode sa používateľovi zobrazí vaša reklama len v tom prípade, ak zadá do vyhľadávača výraz úplne zhodný s vašim kľúčovým slovom, bez akýchkoľvek zmien a slov navyše.

Príklad:

  • kľúčové slovo [zimné kabáty]
  • reklama sa zobrazí len na: zimné kabáty
google ads zhody

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top