Propagácia príspevkov na facebooku: ako vám pomôže?

Facebook, nie je nutné nikomu predstavovať. Behom krátkeho času sa stal fenoménom, bez ktorého si dnes len málokto vie predstaviť život. Priniesol priestor pre vytváranie spoločenských vzťahov medzi ľuďmi s rovnakými záujmami, aktivitami, nové možnosti komunikácie, sebaprezentácie, zoznamovania sa. Počet jeho používateľov prekračuje miliardy a už dávno nie je len priestorom pre zábavu. Stala sa z neho úspešná reklamná sieť pre podnikanie a propagáciu.

Pokiaľ máte svoj firemný Facebook profil, určite chcete, aby váš obsah videlo čo najviac ľudí. Skutočnosť je však taká, že Facebook v novinkách nezobrazuje používateľom všetky príspevky, ale vyberá len niektoré. Tieto obmedzenia tak zapríčiňujú nižší organický dosah firemného profilu a tiež príspevkov. Existujú viaceré možnosti, ktoré tento problém riešia. Jednou z nich je práve propagovanie príspevkov.

Mnohé firmy si na začiatku položia otázku: “Je pre mňa takáto forma podpory vôbec vhodná?”

 

Odpoveď znie áno! Propagovanie príspevkov pomôže každej facebook stránke osloviť veľké masy ľudí. Veď jednou z vlastností Facebooku je interaktivita. Váš obsah sa tak môže dostať k ďalším a ďalším ľuďom bez vášho pričinenia. Svoje publikum, ku ktorému sa tento váš príspevokt dostane, si dokonca vďaka nastaveniam môžete sami vyberať. Treba si však uvedomiť, že nie každá stránka je rovnaká a dosiahne automaticky ihneď jedinečné výsledky.

Dôležité je správne nastavenie:

  • stanovenie svojich cieľov
  • Výber vhodného publika
  • určenie budgetu, ktorý ste ochotní investovať.

 

V nasledujúcej časti si tieto 3 zložky popíšeme bližšie:

Ciele

Pred tým, ako začnete propagovať niektorý zo svojich príspevkov, je dôležité premyslieť si, čo ním chcete dosiahnuť. Chcete len o pár fanúšikov na viac, alebo chcete naplniť vyšší cieľ svojho podnikania – napríklad zvýšiť predaj na svojom e-shope? Nie je preto dobré propagovať všetky príspevky, ale vybrať tie, ktoré vám pomôžu naplniť váš cieľ. Ak je vaším cieľom zvýšiť povedomie o vašej spoločnosti, je vhodné propagovať príspevky o tom, čomu sa ako firma venujete. Ak chcete zvýšiť predaj vašich produktov, propagujte práve vaše produkty.

Publikum

Ďalšou zásadnou časťou je, výber vhodného publika. Ak napríklad predávate dekoračnú kozmetiku, vašou hlavnou cieľovou skupinou budú najmä ženy. Výhodou propagácie príspevkov je, že si môžete sami špecifikovať ich zacielenie. Napríklad podľa veku, pohlavia, záujmov, alebo rôznych demografických údajov publika. So špecifikáciou skupiny to však netreba veľmi preháňať. Je lepšie zvoliť širšiu skupinu a zasiahnuť tak viac ľudí, ako príliš úzku a opäť tak znížiť dosah príspevku, no tentokrát vlastným pričinením.

Budget

Poslednou dôležitou časťou sú financie, ktoré plánujete na kampaň vynaložiť. Už dávno neplatí že na reklamu potrebujete tisíce. Pomocou správneho nastavenia môžete začať už na 1 eure za deň, pri ktorom sa dajú dosiahnuť pomerne slušné výsledky.

Promovanie príspevkov je veľmi účinnou metódou na zvyšovanie dosahu vašej facebook stránky a podporu dosahovania cieľov. V mnohých prípadoch výrazne pomohli k rastu podnikania. Tak čo? Skúsite to tiež?

Scroll to Top