A – NO – Z

 

A/B Test (A/B Split)

Testovanie emailových kampaní, webových stránok, bannerov, pri ktorom je testovacia skupina (adresáti emailovej kampane, návštevníci webovej stránky, užívatelia, ktorým sa bannery zobrazujú…) rozdelená na viacero podskupín a každej podskupine je ponúknutá iná testovaná verzia (predmet mailu, vzhľad stránky, umiestnenie banera…).

Doubleclick ad planner

Nástroj DoubleClick Ad Planner vám pomáha naplánovať mediálne online kampane. Po definovaní cieľových skupín a relevantných webov získate reálny prehľad o používateľoch, návštevnosti a množstvo ďalších využiteľných informácii.

Google Analytics

Google analytics je v súčasnosti asi najvýkonnejší nástroj na sledovanie štatistiky toho, čo sa na webe deje. Je dostupný zadarmo. Vďaka Google analytics môžete merať návratnosť investícií do reklamy a sledovať stránky, aplikácie Flash, videá a sociálne siete.

Google trends

Google Trends je nástroj, ktorý umožňuje ukázať a porovnať trendy vyhľadávanosti kľúčových slov. Môžte tak jednoducho zistiť, ako sa používatelia stavajú k jednotlivým témam, čo ich zaujíma a o čo už nemajú záujem.

Google webmaster tools

Užitočný nástroj, ktorý poskytuje informácie o stave vášho webu. Vďaka Google Webmaster Tools môžte meniť spôsob indexácie stránky, indentifikovať slabé miesta a chyby pri indexácií, zistiť vaše najsilnejšie kľúčové slová a pozície vo vyhľadávani, na ktorých sa váš web nachádza.

Mesačná návštevnosť stránok

Počet unikátnych návštevníkov stránok v priebehu jedného mesiaca.

Miera opustení stránky (Bounce rate)

Bounce rate je hodnota, vyjadrujúca pomer medzi počtom návštevníkov, ktorí prišli na stránku a ihneď odišli (nikam neklikli) a celkovým počtom návštev stránky vyjadrený v percentách. Ak web navštívilo 100 zákazníkov, z nich 75 prešlo na ďalšiu stránku a 25 nikam nekliklo a odišlo, tak bounce rate sa rovná 25%.

Odrazenie (Bounce)

Pojem popisujúci skutočnosť, keď návštevník webu navštívil iba jednu stránku a web opustil.

Oneskorenie (Lag)

Čas medzi odoslaním požiadavky a získaním odpovede.

Page View

Hodnota, ktorá udáva počet zobrazení akejkoľvek stránky prostredníctvom prehliadača.

Použiteľné dáta (Usage Data)

Dáta, ktoré vyhľadávače považujú za znak kvality dáta ako návštevnosť, návratnosť návštevníkov, mieru prekliku, úroveň značky, atď.

Segmentation (Targeting)

Delenie alebo segmentácia mailing listu podľa záujmových skupín, nákupného správania alebo lokality za účelom zamerania reklamných kampaní k publiku s najväčšou pravdepodobnosťou reakcie na ponuku.

Stickiness

Hodnota, ktorá udáva, ako často sa ľudia vracajú na webovú stránku. Neustále aktualizácie, novinky a exkluzívny obsah robia web pre používateľov zaujímavejším.

Unikátne kliknutie (Unique click)

Spustenie odkazu jedným konkrétnym používateľom.

Unikátne otvorenia e-mailu (E-mail unique opens)

Počet rôznych osôb, ktoré otvoria e-mailu v určitej lehote.

Unikátni návštevníci (Unique visitors)

Používateľ, ktorý navštívil stránku jeden krát za určitý vopred určený fixný čas. Je to najlepší ukazovateľ návštevnosti webu.

Unikátni používatelia (Unique users)

Počet jedinečných používateľov alebo jedinečných terminálov v sieti.

Webová analytika, analýza (Web Analytics)

Je to činnosť, ktorá zahrňuje meranie, zber, ukladanie a vyhodnocovanie údajov správania sa používateľov webu a návštevníkov stránok, online nakupujúcich.

Zobrazenia stránky (Page views)

Hodnota, ktorá vyjadruje počet zobrazení stránky.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top