A – D | E – L | M – Z

 

AdSense

Služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje zobrazovať na webe kontextovú reklamu a získavať za ňu peniaze. Účastník v zarába peniaze za každé kliknutie na reklamu na jeho webe, ktoré nepochádza z jeho počítača. Reklamy sú spravované spoločnosťou Google.

AdWords (Google Ads)

Služba od spoločnosti Google. Reklamy v službe Google Ads sa zobrazujú spolu s výsledkami vyhľadávania, keď niekto vyhľadáva v službe Google pomocou kľúčových slov. Reklamy sa zobrazujú pod nadpisom „Sponzorované odkazy“ v bočnom stĺpci na vyhľadávacej stránke a môžu sa tiež zobrazovať na ďalších miestach nad bezplatnými výsledkami vyhľadávania.

Cena za akciu (Cost per action – CPA)

Je suma, ktorú zaplatí inzerent za akciu návštevníka webu, napr. nákup produktu, registrácia používateľa prostredníctvom reklamy.

Cena za kliknutie (Cost per click – CPC)

Je suma, ktorú zaplatí inzerent spoločnosti, ktorá reklamu umiestňuje na webových stránkach, za jedno kliknutie jedného návštevníka. CPC sa používa aj ako prídavné meno charakterizújúce predaj reklamy formou platby za klik.

Cena za tisíc zobrazení (Cost per mile – CPM)

Je suma, ktorú zaplatí inzerent za 1000 zobrazení svojej reklamy. Používa sa na vyčíslenie nákladov na konkrétnu e-mailovú kampaň.

Cena za zobrazenie (Cost per impression – CPI) 

Je suma, ktorú zaplatí inzerent za jedno zobrazenie reklamy na stránkach subjektu, ktorého nakupuje reklamu.

Cielený marketing (Targeted marketing)

Marketingová kampaň zameraná na špecifickú časť trhu na základe analýzy cieľovej skupiny.

Demografia (Demographics)

Štatistické dáta alebo údaje, ktoré charakterizujú určitý segment populácie. Patrí sem napríklad pohlavie, vek, príjem domácnosti, vzdelanie, bydlisko atď. Niektoré nástroje internetového marketingu, ako napríklad AdWords, umožňujú cielenie na jednotlivé demografické ukazovatele.

E-target

E-target je služba, ktorá ponúka zobrazovanie reklamy v partnerskej sieti. Môžte si tu zadať kľúčové slová, na základe ktorých sa váš odkaz zobrazí vo vyhľadávaní, pri článkoch alebo v katalógu. Máte takto väčšiu šancu, že váš odkaz uvidí práve vaša cieľová skupina.

Geografické cielenie (GEO Targeting) 

Spôsob cielenia internetovej reklamy na potenciálnych klientov podľa ich fyzickej lokácie. GEO cielenie využívajú napríklad PPC systémy.

Google Ads Certified Partner

Certifikát, ktorý môžu získať firmy od Google. Google ponúka certifikáciu pre profesionálnych správcov PPC kampaní v systéme Google Ads. Certifikát Google Ads Certified Partner nahradil predchádzajúci program Google Adwords Certified Partner.

Impresia (Impression) 

Jedno zobrazenie daného reklamného prvku na stránke, ktorá reklamu poskytuje.

Kontextová reklama (Context ad) 

Kontextová reklama je druh internetovej reklamy, ktorá sa zobrazuje na základe zhody kľúčových slov s obsahom webovej stránky.

Kontextová sieť (Content Network) 

Sieť webov, na ktorých sa zobrazujú kontextové reklamy.

Link farma (Linkfarm)

Stránka, ktorá je vytvorená s cieľom získať spätné odkazy. Pre reálneho používateľa nemá žiadny význam. Link farma sa skladá z veľkého množstva stránok, ktoré sú vzájomne veľmi dobre prepojené spätnými odkazmi. Vyhľadávače sa však snažia tieto praktiky penalizovať.

MFA (Made for AdSense

Termín popisujúci webové stránky, ktoré sú vytvorené výhradne pre účel zobrazovania reklám Google Adsense a zarábajú tak peniaze.

Miera konverzie (Konversion rate) 

Miera konverzie vyjadruje percento ľudí, ktorí na webovej stránky konvertovali. Konverziou môžme rozumieť vykonanie určitej činnosti, ktorú považujeme za dôležitú – objednanie tovaru, prihlásenie do newslettra, zanechanie komentáru, vyplnenie kontaktného formuláru,…

Miera prekliknutia odkazu (Click through rate – CTR) 

Hodnota, označujúca pomer medzi celkovým počtom zobrazení stránky a počtom preklikov na ňu. Táto hodnota označuje istým spôsobom efektivitu reklamy.

Platba za kliknutie (Pay-per-click) 

Je cenový model, kedy inzerent platí sprostredkovateľovi za to, že návštevník klikol na jeho reklamu.

Segmentation (Targeting) 

Delenie alebo segmentácia mailing listu podľa záujmových skupín, nákupného správania alebo lokality za účelom zamerania reklamných kampaní k publiku s najväčšou pravdepodobnosťou reakcie na ponuku.

Sklik 

Sklik je reklamný systém obsahovej siete a taktiež umožňuje zobrazovať inzeráty na stránkach výsledkov vyhľadávania na Seznam.cz.

Výsledky vyhľadávania (Search Engine Results Page) 

Zoznam nájdených výsledkov vyhľadávania podľa zadanej informačnej požiadavky. Nájdete tu výsledky organického vyhľadávania a PPC reklamy. Ako vysoko sa stránka vo výsledkoch zobrazí, závisí od kvality optimalizácie pre vyhľadávače.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top