A – L | M – Z

 

B2B

Slovné spojenie business to business sa používa na označenie obchodných vzťahov medzi spoločnosťami.

B2C

Slovené spojenie business to customer sa používa na označenie obchodných vzťahov medzi spoločnosťou a koncovým zákazníkom.

Barter

Výmenný obchod. Za produkty alebo služby iných neplatíte finančnou formou, ale vymieňate ich za svoje produkty alebo služby.

Branding

Marketingová stratégia. Branding je posilňovanie pozície značky na trhu formou procesov a činností zameraných na vnímanie danej spoločnosti ako subjektu trhu, ktorý ako jediný poskytuje riešenie potrieb klientov v určitej oblasti.

CRM (Customer Relationship Management)

Softvérové riešenie, ktoré pomáha spoločnostiam spravovať vzťahy so zákazníkmi.

E-commerce

Je spôsob využitia internetu a informačných technológií k realizácii obchodných transakcií.

Infopreneur

Je osoba, ktorej hlavnou činnosťou je zber a predaj elektronických informácií.

Inventár (Inventory)

Označuje reklamné priestory na webových stránkach, ktoré sú k dispozícii na predaj.

Joint Venture (JV)

Joint venture je forma partnerského vzťahu dvoch alebo viacerých podnikateľských subjektov. Každý partner vkladá do podniku svoj podiel, či už finančný, technologický alebo iný. Základný kapitál je tvorený peňažnou hodnotou účastníckých podielov.

Merchant

Obchodník s komoditami, ktoré sú vyrobené inou spoločnosťou.

Multi-Level Marketing (MLM)

Druh marketingu, tiež známy ako sieťový marketing. MLM zahŕňa predaj produktov prostredníctvom distribútorov.

Niche

Špecializovaný segment trhu, ktorý je zvyčajne zameraný na jeden konkrétny účel.

Outsourcing

Outsorsing je činnosť, pod ktorou rozumieme odovzdanie alebo presunutie vnútropodnikových aktivít, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku, na externý subjekt (subdodávateľa).

Platba za predaj (Pay-per-sale)

PPS je cenový model, kedy inzerent platí sprostredkovateľovi za to, že návštevník vykonal prostredníctvom reklamy nákup, registráciu, prípadne inú aktivitu.

Platba za zobrazenie (Pay-per-impression)

Je cenový model, kedy inzerent platí sprostredkovateľovi za to, že návštevník videl jeho reklamu.

Priamy marketing (direct marketing)

Priamy marketing je forma reklamy, ktorá cieli na svoje publikum, bez použitia tradičných formálnych kanálov ako sú noviny, TV alebo rádio.

Rásť (Grow)

Termín, ktorý popisuje dlhodobé úsilie podporovania vzťahov so zákazníkmi, aby svoje nákupy opakovali.

ROI (Return on Investment)

Návratnosť investícií vynaložených na marketingovú kampaň.

Sponzorovaný odkaz (Sponsored link)

Spätný odkaz, ktorý bol zaplatený.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top