Pozor!

Absolventská prax je určená pre absolventov strednej alebo vysokej školy, ktorí sú evidovaní na úrade práce dlhšie ako 3 mesiace! 

(viac info o absolventskej praxi)

Pracovná náplň

 • Spracovávanie podkladových materiálov pre manažéra.
 • Marketingový výskum a budovanie databáz
 • Vytváranie a editácia reklamných článkov
 • Vytváranie/Aktualizácia internetových stránok prostredníctvom redakčného systému
 • Telefonická a mailová komunikácia s partnermi
 • Samoštúdium vo vybraných oblastiach internetového marketingu

Požiadavky na uchádzača

 • Vek do 25 rokov
 • Samostatnosť pri riešení úloh
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť samostatne si osvojovať odborné vedomosti

Typ pracovného vzťahu

Absolventská prax

Lokalita

Budova VÚD Žilina, vedľa Fakulty riadenia a informatiky

Pracovný čas

4 hodiny denne. V prípade spokojnosti s prácou možnosť dohodnúť sa na dodatočnej práci na dohodu.

Mzda

V zmysle príspevku na absolventskú prax 185,38 €/ 80 hodín.

Výhody pozície

 • Možnosť získania praxe.
 • Samostatná a veľmi flexibilná organizácia pracovných činností
 • Práca s modernými technológiami a internetovou komunitou
 • Možnosti osobného profesionálneho rastu

▼▼ Záujemcovia o pozíciu prosím vyplňte ▼▼

Scroll to Top