A – L | M – Z

 

Angažovanosť (Engagement)

Miera zainteresovanosti fanúšikov na sociálnych sieťach, vyjadrená v počte komentárov, kliknutí či zdieľaní príspevku.

Cielenie na správanie sa návštevníkov – BT (Behavioral Targeting)

Spôsob cielenia reklamy, ktorý berie do úvahy predchádzajúce správanie používateľa na webe, čím sa komunikácia stáva relevantnejšou a dosahuje lepšie výsledky. Behaviorálne cielenie je podmienené zberom údajov o zákazníkoch (prenos údajov o zákazníkovi do systému inzerenta sa najčastejšie deje prostredníctvom cookies).

Cielený marketing (Targeted marketing)

Marketingová kampaň zameraná na špecifickú časť trhu na základe analýzy cieľovej skupiny.

Demografia (Demographics)

Štatistické dáta alebo údaje, ktoré charakterizujú určitý segment populácie. Patrí sem napríklad pohlavie, vek, príjem domácnosti, vzdelanie, bydlisko atď. Niektoré nástroje internetového marketingu, ako napríklad AdWords, umožňujú cielenie na jednotlivé demografické ukazovatele.

Geografické cielenie (GEO Targeting)

Spôsob cielenia internetovej reklamy na potenciálnych klientov podľa ich fyzickej lokácie. GEO cielenie využívajú napríklad PPC systémy.

Komentár

Komentár je publicistický žáner, vysvetlenie závažného spoločenského javu so zaujatím vlastného stanoviska, vysvetlivky a poznámky k určitej aktuálnej udalosti alebo názoru. V prostredí internetu sa využívajú komentáre na vyjadrenie názoru k danému článku alebo obsahu.

Kontextová reklama (Context ad)

Kontextová reklama je druh internetovej reklamy, ktorá sa zobrazuje na základe zhody kľúčových slov s obsahom webovej stránky.

Most Wanted Response (MWR)

Činnosť, ktorú očakávate od vášho návštevníka. Tento pojem označuje, ktorú chcete, aby návštevník na vašom webe vykonal.

Segmentation (Targeting)

Delenie alebo segmentácia mailing listu podľa záujmových skupín, nákupného správania alebo lokality za účelom zamerania reklamných kampaní k publiku s najväčšou pravdepodobnosťou reakcie na ponuku.

Sociálne média (Social Media)

Typ online média, kde sú informácie pridávané primárne prostredníctvom používateľov. Používatelia sa tak stávajú aktívnymi tvorcami obsahu. Existuje viacero foriem sociálnych médií Wikis, podcasty, blogy, sociálne siete, virtuálna realita…

Sociálne siete (Social Networking)

Typ sociálneho média, kde používatelia tvoria ich vlastný obsah, zdieľajú informácie a odporúčajú. Sociálne siete sú vynikajúcim marketingovým nástrojom.

Spamovanie (Spamming)

Vytváranie a distribuovanie nevyžiadanej pošty.

Twitter

Sociálna sieť a mikroblogovacia služba, ktorá umožňuje používateľom písať a prijímať krátke správy, nazývané tweety. Dĺžka jedného tweetu je obmedzená na 140 znakov. Používateľ na tejto sieti nemá priateľov, ale followerov.

Undelivery

Nedoručený email.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top