CSS (Cascading Style Sheet)

Jazyk pre popis spôsobu zobrazenia stánok popísaných v jazykoch HTML, XHTML alebo XML. Je to jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov. Štýly umožnili oddeliť štruktúru HTML alebo XHTML od vzhľadu.

Čast stránky viditelná bez scrolovania (Above The Fold)

Časť stránky, ktorú vidíme na monitore bez nutnosti skrolovania.

Folksonómia (Folksonomy)

Systém klasifikácie odvodený z praxe. Folksonómia je spôsob spolupráce pri vytváraní a kategorizácii obsahu. Je tiež známa ako kolaboratívne tagovanie, sociálneho zaradenie, sociálne indexovanie alebo sociálne tagovanie.

Headline

Nadpis článku. Mal by byť relevantný vzhľadom na obsah článku.Informačná architektúra (Information Architecture) Forma dizajnovania, kategorizácie, organizovania a štrukturovania obsahu užitočným a zmysluplným spôsobom.

Navigácia (Navigation)

Navigácia napomáha používateľovi lepšie sa zorientovať na stránke.

Použiteľnosť (Usability)

Súbor pravidiel, ktoré určujú, ako ľahko sa používateľ na stránkach orientuje, ako rýchlo pochopí ich usporiadanie a ovládanie a aký zážitok si z nich odnesie.

Vertical Search

Vyhľadávacia služba, ktorá je zameraná na konkrétnu oblasť a konkrétny typ informácií, resp. formát.

Zásady ochrany osobných údajov (Privacy policy)

Dôkladný opis toho, ako spoločnosť využíva informácie získané od návštevníkov webových stránok.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top