A – H  | L – NP – Z

 

Automatický odpovedač (Autoresponder)

Je počítačový program, ktorý automaticky odpovedá na prijaté e-maily a umožňuje odosielanie e-mailov v plánovaných časových intervaloch.

Automaticky posielaný e-mail (Trigger-based e-mail)

E-mail, ktorý je odoslaný ako reakcia na nejakú udalosť, napríklad po registrácii používateľa, objednávke, zmene údajov…

E-mail

Elektronická pošta, spôsob odosielania, doručovania a prijímania správ cez elektronické komunikačné systémy.

E-mail marketing

Forma priameho marketingu, ktorá využíva e-mail ako komerčný komunikačný nástroj. E-mail marketing sa realizuje na základe cieleného odosielania newslettrov – pravidelne zasielanými e-mailami s novinkami, akciami alebo zaujímavými informáciami.

E-mailová kampaň (E-mail Campaign)

Kampaňou môže byť spravodaj (newsletter) alebo môže obsahovať ponuku produktov alebo služieb. E-mailovou kampaňou nazývame vytvorenie e-mailu a jeho odoslanie skupine adresátov.

Hoax

Hoax je nevyžiadaná správa, ktorá príjemcu varuje pred vírusom, žiada o pomoc alebo informuje o nebezpečenstve. Ide o fiktívne varovania. V prijímateľovi sa snaží vyvolať pocit strachu. Navádza ho alebo obsahuje výzvu na odoslanie správy ďalším ľudom.

Listserver

Program, ktorý automaticky odosiela e-maily prihláseným účastníkom. Tento mechanizmus sa používa na informovanie v diskusných skupinách.

Miera nedoručených e-mailov (Bounce rate)

Označuje pomer počtu správ, ktoré boli vrátené odosielateľovi a počet všetkých odoslaných správ.

Miera otvorenia (Open rate)

Počet príjemcov e-mailu, ktorí e-mail otvorili. Obvykle býva udávaný ako percento z celkového počtu zaslaných e-mailov.

Miera prekliknutia odkazu (Click through rate – CTR)

Hodnota, označujúca pomer medzi celkovým počtom zobrazení stránky a počtom preklikov na ňu. Táto hodnota označuje istým spôsobom efektivitu reklamy.

Most Wanted Response (MWR)

Činnosť, ktorú očakávate od vášho návštevníka. Tento pojem označuje, ktorú chcete, aby návštevník na vašom webe vykonal.

Nedoručený e-mail – hard (E-mail bounce – hard)

E-mail, ktorý bol odmietnutý prijímajúcim serverom z trvalých dôvodov, napr. neplatná e-mailová adresa.

Nedoručený e-mail – soft (E-mail bounce – soft)

E-mail, ktorý bol odmietnutý prijímajúcim serverom z dočasných dôvodov, napr. plná schránka správ.

Nedoručený e-mail (Bounced e-mail)

Správa, ktorá bola vrátená odosielateľovi. Dôvodom môže byť chybná alebo neexistujúca e-mailová adresa, prípadne plná schránka príjemcu.

Newsletter

Pravidelný e-mail, prostredníctvom ktorého dostávajú odberatelia informácie o novinkách, akciách, atď.

Phishing

Online forma trestnej činnosti, ktorá sa pokúša od používateľov získať citlivé informácie, ako sú heslá, údaje o platobných kartách. Phisher sa vydáva za dôveryhodnú osobu alebo firmu v elektronickej komunikácií. Phishing sa väčšinou vykonáva prostredníctvom e-mailov alebo chatu.

Priama odpoveď (Direct response)

Označuje model marketingu, ktorý umožňuje efektívne získavať reakciu zákazníka v danom čase a priestore, napr. reakciou na e-mail.

Segmentation (Targeting)

Delenie alebo segmentácia mailing listu podľa záujmových skupín, nákupného správania alebo lokality za účelom zamerania reklamných kampaní k publiku s najväčšou pravdepodobnosťou reakcie na ponuku.

Spamovanie (Spamming)

Vytváranie a distribuovanie nevyžiadanej pošty.Subscriber Človek, ktorý odoberá newsletter.

Unikátne otvorenia e-mailu (E-mail unique opens)

Počet rôznych osôb, ktoré otvoria e-mailu v určitej lehote.

Vizuálny e-mail (Visual mail)

E-mail obsahujúci grafické prvky, animácie, zvuky.

Zoznam adresátov (Mailing list)

Skupina e-mailových adries určených pre príjem správ na konkrétnu tému. Používateľ sa môže k odberu prihlásiť alebo odhlásiť zaslaním e-mailu.

Žiadateľ o odhlásenie z odberu (Opt-out Subscriber)

Je používateľ, ktorý žiada o odhlásenie z odberu e-mailových kampaní. Takýto používateľ je odstránený z mailing listu.

Žiadateľ o prihlásenie k odberu (Opt-in Subscriber)

Je používateľ, ktorý žiada dostávať e-maily od osoby alebo spoločnosti, ktorej dáva súhlas na zasielanie ich e-mailových kampaní.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top