Na úvod

Nutnou podmienkou úspechu v práci online marketéra je pozitívny vzťah k novým technológiám, analytické myslenie a rýchle samostatné osvojovanie si nových vedomostí.

Ak ste vo svojom voľnom čase, zo zvedavosti nikdy nevyskúšali ani jednu z nasledovných aktivít:

 • nevytvorili webovú stránku
 • nezaložili online reklamnú kampaň
 • nenapísali zopár článkov
 • pravidelne nenavštevujete technologický blog či diskusné fórum
 • nevytvorili ste zopár obrázkov v gimpe či photoshope
 • neskúšali programovať
 • neskúmali ako funguje vyhľadávanie v googli či zobrazovanie príspevkov na facebooku

táto ponuka pracovného miesta nie je pre Vás a nemá zmysel, aby ste čítali ďalej.

Ak ste horeuvedené činnosti praktizovali / praktizujete a robí Vám to radosť, prejdite k ďalšiemu textu.

 

Pracovná náplň

 • Vytváranie online reklamných kampaní (adwords, facebook)
 • Analýza výsledkov kampaní
 • Užívateľské testovanie webových stránok
 • Vytváranie a editácia reklamných článkov
 • Vytváranie/Aktualizácia internetových stránok prostredníctvom redakčného systému
 • Marketingový výskum a budovanie databáz
 • Telefonická a mailová komunikácia s partnermi
 • Vytváranie banerov pre online kampane (znalosti grafických programov sú výhodou)
 • Samoštúdium vo vybraných oblastiach internetového marketingu

Požiadavky na uchádzača

 • Nadšenie pre technológie a marketing.
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť porozumieť písanému anglickému textu
 • Samostatnosť pri riešení úloh
 • Schopnosť samostatne si osvojovať odborné vedomosti
 • Skúsenosti s prácou opísanej v pracovnej náplni
 • Znalosti práce s grafickými programami prípadne skúsenosti s redakčnou prácou sú výhodou

Typ pracovného vzťahu

Živnosť, práca na plný/čiastočný úväzok

 

Lokalita

Budova VÚD Žilina, vedľa Fakulty riadenia a informatiky

 

Pracovný čas

Flexibilný pracovný čas. Po niekoľkomesačnom zaučení možnosť čiastočného teleworkingu.

 

Mzda

600-800 € brutto v prípade zamestnaneckého pomeru, 800-1200 € fakturovaná činnnosť pri živnosti

 

Výhody pozície

 • Zaujímavá a tvorivá práca v mladom dynamickom kolektíve
 • Samostatná a veľmi flexibilná organizácia pracovných činností
 • Práca s modernými technológiami a internetovou komunitou
 • Možnosti čiastočného teleworkingu (po zaučení)
 • Možnosti osobného profesionálneho rastu

Možné problémy

 • Práca vyžaduje vysokú samostatnosť, tvorivosť a invenciu uchádzača pri plnení stanovených cieľov
 • Na zvládnutie pozície je potrebný nadštandardný záujem o internet ako komunikačné médium
 • Pozícia prináša málo príležitostí na osobnú komunikáciu (veľká časť komunikácie prebieha len v elektronickej forme, prípadne telefonicky)
 • Ide u sedavé zamestnanie s malým množstvom pohybu

▼▼ Záujemcovia o pozíciu prosím vyplňte ▼▼