Pracovná náplň

Asistent manažéra internetového marketingu

Pracovná náplň

 • Vytváranie online reklamných kampaní (adwords, facebook)
 • Marketingový výskum a budovanie databáz
 • Spracovávanie podkladových materiálov pre manažéra.
 • Vytváranie a editácia reklamných článkov
 • Vytváranie/Aktualizácia internetových stránok prostredníctvom redakčného systému
 • Telefonická a mailová komunikácia s partnermi
 • Vytváranie banerov pre online kampane (znalosti grafických programov sú výhodou)
 • Samoštúdium vo vybraných oblastiach internetového marketingu

Požiadavky na uchádzača

 • Skúsenosti s prácou opísanej v pracovnej náplni (skúsenosti je možné získať napríklad formou stáže)
 • Prednostne (Budúci) študent Žilinskej univerzity, uprednostníme študentov, ktorí majú pred sebou ešte 2 a viac rokov štúdia.
 • Nadšenie pre technológie a marketing.
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť porozumieť písanému anglickému textu
 • Samostatnosť pri riešení úloh
 • Schopnosť samostatne si osvojovať odborné vedomosti
 • Schopnosť pracovať počas školského roka minimálne 60 hodín mesačne a počas prázdnin min. 120 hodín mesačne (v priebehu dlhšieho obdobia, so zarátanim prázdnin, by sa priemerný počet odpracovaných hodín mal blížiť číslu 80)
 • Vyplniť aplikačný formulár
 • Znalosti práce s grafickými programomami prípadne skúsenosti s redakčnou prácou sú výhodou.

Typ pracovného vzťahu

Dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, práca na živnosť

 

Lokalita

Budova VÚD Žilina, vedľa Fakulty riadenia a informatiky

 

Pracovný čas

Flexibilný pracovný čas, povinnosť odpracovať každý mesiac minimálne 60 hodín. Po niekoľkomesačnom zaučení možnosť čiastočného teleworkingu.

 

Mzda

Počiatočná mzda 2,5 €/hod, pri práci viac ako 80 hod/mesiac na vlastnom NB 3€/hod
V horizonte 6-12 mesiacov pri spokojnosti s prácou nárast platu na 4-5€/hodina (táto suma je za predpokladu práce na vlastnom notebooku a odpracovaných viac ako 100 hodín mesačne).

 

Výhody pozície

 • Zaujímavá a tvorivá práca v mladom dynamickom kolektíve
 • Samostatná a veľmi flexibilná organizácia pracovných činností
 • Práca s modernými technológiami a internetovou komunitou
 • Možnosti čiastočného teleworkingu (po zaučení)
 • Možnosti osobného profesionálneho rastu
 • Možnosti spracovávať v rámci bakalárskej/diplomovej práce konkrétne praktické zadanie zamestnávateľa a mať časť BP/DP honorovanú

Možné problémy

 • Práca vyžaduje vysokú samostatnosť, tvorivosť a invenciu uchádzača pri plnení stanovených cieľov
 • Na zvládnutie pozície je potrebný nadštandardný záujem o internet ako komunikačné médium
 • Pozícia prináša málo príležitostí na osobnú komunikáciu (veľká časť komunikácie prebieha len v elektronickej forme, prípadne telefonicky)
 • Ide u sedavé zamestnanie s malým množstvom pohybu
 • Pracovné povinnosti je potrebné zladiť so školskými povinnosťami

▼▼ Záujemcovia o pozíciu prosím vyplňte ▼▼