Jedným z hlavných kritérií, podľa ktorých vyhľadávače ako Google určujú poradie webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania je množstvo a kvalita spätných odkazov, ktoré na weby smerujú.

Čím viac spätných odkazov z relevantných webov stránka má, tým má vyššiu šancu umiestniť sa na vyšších priečkach výsledkov vyhľadávacích portálov a tým pádom i získať potenciálneho zákazníka.

V rámci našich služieb ponúkame:

Tvorba
stratégie

získavania spätných odkazov

Analýza
profilu

spätných odkazov pre váš web a weby konkurencie

Zaradenie
do katalógov

webových stránok

Aktívny linkbuilding

v mene vašej spoločnosti

Máte záujem o linkbuilding?