Vytvorenie reklamných kampaní


Prvým krokom v rámci inzercie na Google je spracovanie štruktúry kampaní a ich nasadenie na Google Ads.

Štruktúra kampaní je určená po vzájomnej konzultácií s klientom a na základe konkrétneho cieľa, ktorý majú kampane splniť.

Vytvorenie reklamných kampaní je spoplatnené jednorázovým poplatkom už od 120€.

image

image

Správa reklamných kampaní


Nevyhnutným krokom po vytvorení reklamných kampaní je ich správa spojená s pravidelnou analýzou výkonnosti a optimalizáciou. Kampane si vyžadujú neustálu starostlivosť a vyhodnocovanie efektivity, aby sa zabezpečila ich maximálna výkonnosť a aby sa rozpočet míňal efektívne.

Klientom odporúčame, aby správu reklamných kampaní zverili do našich rúk, získate tak konkurenčnú výhodu nad ostatnými, ktorí sa prispôsobujú pomalšie.

Správa reklamných kampaní je v závislosti od stanoveného rozpočtu na kampaň spoplatnená mesačným poplatkom už od 50€.

Náklady na kampaň


Náklady spojené s chodom kampaní sa priamo odvíjajú od štruktúry kampaní.

Cena za konkrétnu akciu, či už je to cena za klik alebo za konverziu, záleží od samotnej atraktivity inzerátu, konkurencie, typu podnikania a segmentácie zákazníkov, vo všeobecnosti sa cena za klik sa pohybuje v rozmedzí 0.10 – 0.30€ za kliknutie.

image

Záver

Komplexnú inzerciu na Google spoločne so správou a optimalizáciou kampaní poskytujeme už od 170 € bez DPH. K tejto sume je nutné pripočítať ešte náklady na kredit v rámci reklamného systému.

– Vytvorenie reklamných kampaní (jednorázový poplatok) už od 120 € bez DPH
– Správa reklamných kampaní (mesačný poplatok) už od 50€ bez DPH
– Kredit si stanovuje klient individuálne

Máte záujem o Google reklamu?