Pracovná náplň

 • Vytváranie jednoduchých online marketingových kampaní
 • Vytváranie/Aktualizácia internetových stránok prostredníctvom redakčného systému
 • Spracovávanie podkladových materiálov pre manažéra.
 • Marketingový výskum a budovanie databáz
 • Vytváranie a editácia reklamných článkov
 • Telefonická a mailová komunikácia s partnermi
 • Samoštúdium vo vybraných oblastiach internetového marketingu

Požiadavky na uchádzača

 • (Budúci) študent Žilinskej univerzity, prípadne študent s bydliskom v Žiline
 • Nadšenie pre nové technológie a marketing
 • Schopnosť porozumieť písanému anglickému textu
 • Samostatnosť pri riešení úloh
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť samostatne si osvojovať odborné vedomosti
 • Schopnosť pracovať počas školského roka minimálne 60 hodín mesačne

Typ pracovného vzťahu

Študentská stáž

Lokalita

Budova VÚD Žilina, vedľa Fakulty riadenia a informatiky

Pracovný čas

Flexibilný pracovný čas, povinnosť odpracovať počas trvania stáže minimálne 60 hodín/mesiac počas školského roka respektíve 80 hodín/mesiac počas prázdnin.

Mzda

Ide o neplatenú pozíciu. V prípade spokojnosti so znalosťami a prístupom stážistu (cca. 200-300 hod práce) je možné so spoločnosťou spolupracovať formou bakalárskej/diplomvej práce, prípadne prejsť na pozíciu Online marketéra.

Výhody pozície

 • Zaujímavá a tvorivá práca v mladom dynamickom kolektíve
 • Samostatná a veľmi flexibilná organizácia pracovných činností
 • Práca s modernými technológiami a internetovou komunitou
 • Možnosti čiastočného teleworkingu (po zaučení)
 • Možnosti osobného profesionálneho rastu
 • Možnosti spracovávať v rámci bakalárskej/diplomovej práce konkrétne praktické zadanie zamestnávateľa a mať časť BP/DP honorovanú

Možné problémy

 • Práca vyžaduje vysokú samostatnosť, tvorivosť a invenciu uchádzača pri plnení stanovených cieľov
 • Na zvládnutie pozície je potrebný nadštandardný záujem o internet ako komunikačné médium
 • Pozícia prináša málo príležitostí na osobnú komunikáciu (veľká časť komunikácie prebieha len v elektronickej forme, prípadne telefonicky)
 • Ide u sedavé zamestnanie s malým množstvom pohybu
 • Pracovné povinnosti je potrebné zladiť so školskými povinnosťami

▼▼ Záujemcovia o pozíciu prosím vyplňte ▼▼

Scroll to Top