Významnou časťou našich aktivít je navrhovanie a tvorba riešení, ktoré prostredníctvom internetu dokážu:

Skvalitnenie prezentácie

pokročilými funkcionalitami

Zlepšenie komunikácie

so svojimi zákazníkmi

Široká automatizácia

obchodných procesov

Zvýšenie efektivity

vnútrofiremných procesov

Máme skúsenosti s implementáciou a kustomizáciou dvoch tuctov aplikácií určených pre segment malých a stredných podnikateľov.

Aplikácie pokrývajú nasledovné oblasti::

Redakčné systémy

E-commerce riešenia

CRM

Callcentrum manažment

Projektový manažment

Vieme identifikovať optimálne riešenie z hľadiska nákladov, funkcionality, rýchlosti nasadenia ako aj súčasných a potenciálnych potrieb zákazníka.

Vybrané aplikácie dokážeme prispôsobiť a integrovať alebo v prípade potreby vyvinúť na mieru.

V rámci našich služieb zabezpečujeme:

Odborné
poradenstvo

pri výbere
riešenia

Úprava
riešení

podľa potrieb
zákazníka

Riešenia na mieru

podľa špecifikácie
zákazníka

Integrácia riešenia

s existujúcimi software nástrojmi

Správa
riešení

a podpora
pri ich využívaní

Máte záujem o implementáciu riešení?