Viacero riešení, na ktorých sme pracovali, si vyžadovalo poziciovanie objektov na mape. Po testovaní viacerých aplikácií sme od roku 2007 začali využívať mapové podklady a API GoogleMaps.

Výsledkom našich viacročných skúseností je cenné know how a vlastná aplikácia mapového servera, ktorá umožňuje rýchle, bezproblémové a veľmi efektné nasadenie mapového riešenia nad databázami objektov zákazníka.

Náš mapový server okrem iného umožňuje:

Vlastné informácie

v mapovom rozhraní

Zoomovanie mapy

podľa zadaných kritérií

Route
planner

vo vlastnom grafickom rozhraní

Zmena
typu

zobrazovanej mapy

Máte záujem o Google Maps Mashup?