Webová analytika – zistite ako sa správajú vaši návštevníci

Webová analytika slúži na testovanie správania sa návštevníkov na webových stránkach. V tejto dobe už nestačí sledovať len prichádzajúcich používateľov. Pomocou nástrojov webovej analytiky je možné zistiť ďalšie zaujímavé informácie o návštevníkoch webu.

O vašich návštevníkoch by vás malo zaujímať najmä:

  • odkiaľ prichádzajú na web,
  • na základe akých slov zadaných do vyhľadávača sa na stránky dostali,
  • z akého prehliadača prichádzajú,
  • odkiaľ pochádzajú,
  • kde sa na stránach pohybujú,
  • kam odchádzajú.

Široké možnosti webovej analytiky

Webovú analytiku môžme deliť na základnú a pokročilú. V základnej analytike získavame informácie z jednoduchých prehľadov. Pokročilá analýza by mala obsahovať metriky pochádzajúce z dlhodobého sledovania správania používateľov na webe. Na základe rôznych fitrov a výstupov je možné využiť tieto údaje pri plánovaní ďalšieho pokračovania marketingovej stratégie.

Dôležitosť webovej analytiky

Čo je však možné merať, ako presne a ako je možné hodnotiť obchodnú činnosť? Inými slovami, ako zmeriate úspech? Pomocou najlepších, praxou overených princípov, ktoré je možné získať praxou. Aby mohlo byť podnikanie na internete efektívne, musíte svoju obchodnú stratégiu, navigáciu na webe a obsah jeho stránok ustavične vylepšovať a optimalizovať. Nedostatočne výkonný web zmorí návratnosť investícií a môže poškodiť firemnú značku.

Google Analytics – sila webovej štatistiky

V dnešnej dobe stále narastá význam firemnej internetovej prezentácie. Z tohto dôvodu vzniká potreba merať výsledný účinok na ostatné obchodné aktivity. A o to sa starajú práve nástroje webovej analytiky, ako napríklad Google Analytics. Vďaka meraniu správania sa používateľov na webe dokážeme vyhodnotiť prínos internetového i mimointernetového marketingu. Je potrebné zistiť, čo váš web brzdí. Webová analytika poskytuje nástroje pre zhromažďovanie informácií o tom, čo sa na vašom webe deje a umožňuje vám otestovať ich účinky.

Scroll to Top