Viacjazyčné faceboook stránky efektívne: Facebook global pages

Máte medzinárodnú spoločnosť a spravujete Facebook stránky v rôznych jazykoch? Určite ste sa už stretli s viacerými problémami, ktoré z toho plynú. Existuje však aj iné riešenie budovania značky – Global pages môžu byť riešením práve pre vás!

Čo sú to global pages?

Spravovať samostatné lokálne stránky pre každú krajinu je pomerne pracné a časovo náročné.

Facebook preto zaviedol možnosť vytvárať takzvané globálne stránky. Zásadný rozdiel oproti klasickej správe je fakt, že pri vyhľadávaní vašej stránky sa používateľom už nerozbalí dlhý zoznam stránok s rovnakým názvom a logom, ale len jedna jediná stránka. Ďalším zásadným rozdielom je, že pri global pages sa selektuje obsah podľa návštevníka.

Ako global pages fungujú a ako komunikovať viacjazyčne?

Global page funguje na báze existencie jednej hlavnej stránky, pod ktorou fungujú ďalšie, už špecializované lokálne stránky pre dané krajiny a jazyky.

Hlavná stránka

Hlavná stránka je zameraná skôr na všeobecný obsah, ktorý je akýmsi súhrnom, pre všetky cieľové skupiny všetkých vašich krajín. Je v jazyku, ktorý si nastavíte ako defautný, odporúča sa angličtina ako svetový jazyk, ktorému rozumie širšie publikum.

Podstránky

Ostatné stránky, ktoré sú pridružené pod ňou, majú už špecializovaný obsah zameraný na konkrétnu krajinu a sú prispôsobené konkrétnym používateľom tak, aby obsah čo najviac zodpovedal ich záujmom a potrebám. V praxi to vyzerá tak, že používateľovi sa zobrazuje obsah, podľa krajiny v ktorej sa nachádza v úradnom jazyku.
Ak sa daná krajina nenachádza medzi špecializovanými stránkami, návštevník uvidí hlavnú stránku a všeobecný obsah. Ak ho zaujíma obsah pre inú krajinu, dokáže sa jednoducho prepnúť na lokálnu stránku podľa ponuky, rovnako ako vidíme na obrázku:

vyber lokalizacie fb Stranky

Sú globálne stránky naozaj to pravé aj pre vás?

Globálne stránky sú určite veľkým objavom pri správe Facebooku, no treba si uvedomiť, že nie sú vhodné pre všetky spoločnosti. Zhrnieme si preto ich hlavné výhody a nevýhody:

Výhody

  • Budovanie značky ako celku – Kým pri samostatných stránkach je spoločnosť pomerne roztrieštená, globálna stránka umožňuje držať všetky príspevky aj fanúšikov na jednom mieste.
  • Meranie výkonu biznisu ako celku – Pri samostatných stránkach je nutné ich výkonnosť merať osobitne, tie viacjazyčné vo svojich štatistikách ukazujú ich výkon ako celok.
  • Prehľadnosť
  • Možnosť lepšieho cielenia v rámci kampaní – je možné cieliť na konkrétne krajiny a konkrétnych používateľov

Nevýhody

  • Nemožnosť duplikovať obsah – Kým pri oddelených stránkach je veľa firiem zvyknutých prekladať jeden príspevok do viacerých jazykov, pri globálnych stránkach Facebook politika niečo podobné netoleruje.
  • Súhrnné štatistiky –  Ak by ste chceli vyhodnotiť úspešnosť len jednotlivých lokálnych stránok, je to pomerne náročné.
  • Vyšší rozpočet na reklamné kampane – Pri reklamných kampaniach na samostatných stránkach je možné cieliť na rôzne skupiny. To znamená na slovenskej stránke môžete vytvárať kampane aj na českých používateľov a ísť tak viac do šírky. Na globálnych stránkach sa to opäť mení a je potrebné vytvárať všeobecné kampane na hlavnej stránke, ktorá bude cieliť na všetky skupiny a zároveň vytvárať samostatné kampane na podstránkach, zamerané už na konkrétne krajiny.

Globálne stránky sú určite veľkým objavom v správe facebooku, no treba si uvedomiť, že nie sú vhodné pre všetky spoločnosti. Odporúčam ich skôr pre naozaj veľké spoločnosti, ktoré plánujú aspoň 4 a viac podstránok.

Scroll to Top