SEO (optimalizácia webových stránok) alebo ako sa zobraziť na Googli ako prvý

Každý internetový vyhľadávač je založený na algoritme, podľa ktorého sú zoraďované výsledky vyhľadávania. Záujmom každej úspešnej firmy je, aby sa práve ich stránka nachádzala na prvých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, musíme využiť pravidlá SEO.

Skratka SEO je vytvorená zo začiatočných písmen anglického výrazu Search Engine Optimization, ktorý môžeme voľne preložiť do slovenčiny ako Optimalizácia pre vyhľadávače. Každý vyhľadávač berie do úvahy iné faktory, ktoré ovplyvňujú poradie stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO využíva dva druhy faktorov:

  • On-page faktory dokáže tvorca webu a jeho obsahu ovplyvniť sám a vykonávajú sa priamo na stránke. Patria sem napríklad kľúčové slová, obsah webu, mapa stránky, či interné odkazy.
  • Off-page faktory sú všetko ostatné, čo ovplyvňuje stránku, pričom sa ale nenachádzajú na tejto stránke. Bližšie si popíšeme externé odkazy a PageRank. Oba tieto faktory vplývajú na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávanie a ani jeden z nich nemožno podceniť.

Kľúčové slová

Pri optimalizácií webových stránok zohráva dôležitú úlohu správny výber keywords, čiže kľúčových slov a ich umiestnenie na webovej stránke. Kľúčové slová sú tie, podľa ktorých vás na webe môže nájsť čo najväčší počet potenciálnych zákazníkov.

Ak sa kľúčové slovo nachádza priamo v názve domény, tzv. seo friendly, je to ideálny prípad. No najmä vo vysoko konkurenčnom prostredí je takmer nemožné toto pravidlo dodržať. V tom prípade by ste mali tieto slová alebo frázy zahrnúť do tagov <title>, <strong> a <em>, do metatagov <keywords> a <description>. Keďže je google.sk americký vyhľadávač a sémantika tohto jazyka je iná ako v slovenčine, snažíme sa umiestňovať kľúčové slová na začiatok viet. Taktiež je vhodné ich zahrnúť aj do nadpisov v tagoch <h1>, <h2> a <h3>.

Výber správnych slov je pre cielenie vášho webu úplne najdôležitejšie. Veľmi výrazne totiž pomáha ľuďom, ktorý majú určitú požiadavku, nájsť práve váš web. S výberom vhodných slov vám môže pomôcť SEO Administrator, ktorý používa nástroj Keyword suggestion tool. Je to takzvaný našepkávač, ktorý na základe vami zadaného slova nájde súvisiace relevantné slová a slovné spojenia, ktoré môžete v textoch vášho webu využiť. Program vám pomáha zistiť silu konkurencie, pretože porovnáva jednotlivé kľúčové slova. Analýzu kľúčových slov je potrebné vyriešiť ešte pred začiatkom tvorby webového obsahu.

Pri výbere vhodných slov vám môžu pomôcť aj našepkávače vyhľadávačov. Ak začnete písať slovo, google automaticky dopĺňa najvyhľadávanejšie frázy. Slová nezadávajte do obrázkov. Nezabudnite teda na stránke uvádzať názov firmy nielen v obrázkovom logu, ale aj v texte v kontaktoch. Roboti vedia čítať iba to, čo je napísané ako text. Taktiež ignorujú elementy JavaScript, časti stránky vytvorené technológiou AJAX a vo Flashi.

Kľúčové slovo na dlhý chvost – long tail – je fráza väčšinou pozostávajúca z viacerých slov (3, 4, 5 a viac). Práve long tail frázy sú najväčším zdrojom návštevníkov (niekedy až 80-90 percent, celosvetovo). Výnimkou, podľa najnovších výskumov je aj ČR, kde najviac používateľov používa pre vyhľadávanie 2 slová.

Vhodný obsah

Vhodný webový obsah úzko súvisí so správnym výberom kľúčových slov, ktoré by mali byť zahrnuté v textoch, nachádzajúcich sa na webe. Je dôležité zákazníkom poskytnúť štruktúrované informácie, v ktorých sa bez väčších problémov vyznajú. To ocení aj robot, ktorý tieto stránky navštívi a zaindexuje. Vytvorením prvého webového obsahu však práca tvorcov nekončí. Vyhľadávače nemajú radi mŕtve weby a preferujú práve tie, ktoré sa snažia často aktualizovať svoj obsah. Touto oblasťou sa zaoberá copywriting.

Mapa stránky

Mapa stránky obsahuje všetky odkazy, ktoré sa na danej stránke nachádzajú. Sitemap.xml je XML súbor. Okrem odkazov sa tu nachádzajú ešte ďalšie dáta, ako napríklad priorita. Sitemap.xml slúži najmä ako mapa webu. Keď robot navštívi stránku, ktorá súbor sitemap.xml obsahuje, vie sa na stránke jednoducho orientovať. S jeho použitím by sa nemalo stať, že robot niektorú stránku nenájde (napr. z dôvodu zlého alebo chýbajúceho prelinkovania). Formát sitemap.xml vyzerá takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.example.com/</loc>
<lastmod>2011-01-01</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
</urlset>

Spätné odkazy a linkbuilding

Ďalšiu dôležitú úlohu v optimalizácií pre vyhľadávače tvoria spätné odkazy, ktoré sa radia medzi off-page faktory. Popularita webovej stránky sa meria predovšetkým kvalitou a počtom odkazov. Je však dôležité vedieť, že sám počet odkazov neznamená vôbec nič. Je potrebné brať do úvahy práve ich kvalitu. Ak spojíte odkaz s kľúčovým slovom, jeho váha sa ešte zvýši.
Odkaz v tvare

<a href=“www.domena.sk/klucoveslovo.html“>www.domena.sk</a>

bude mať menšiu váhu ako odkaz, ktorý bude mať tvar

<a href=“www.domena.sk/klucoveslovo.html“>kľúčové slovo</a>

Dôležitú úlohu zohráva najmä správne vybrané kľúčové slovo v odkaze a jeho súvislosť so stránkou, na ktorú odkazuje. Čím viac externých odkazov odkazuje na stránku, tým viac zákazníkov dokáže stránka získať. Správny odkaz by mal návštevníka naviesť na to, aby naň chcel kliknúť.

Je vhodné používať odkazy, ktoré:

  • sú umiestnené na tematicky príbuznom webe,
  • v tematicky príbuznom článku,
  • nepôsobia ako reklamy,
  • nie sú súčasťou zhluku odkazov,
  • sú umiestnené na viditeľnom mieste,
  • nie sú zobrazené na stránke s veľkou tematickou konkurenciou.

Najjednoduchší spôsob ako získať prvé linky zaregistrovať web do navštevovaných katalógov. Ďalšou možnosťou je komerčné využitie odkazov. V tomto prípade sú linky predávané za peniaze alebo formou výmeny odkazov s tematicky príbuznými webmi. Je vhodné vyhýbať sa odkazom v link farmách. Takýto link môže web skôr poškodiť, ako mu pomôcť.

PageRank

Pagerank (PR) vo veľkej miere súvisí so spätnými odkazmi a podieľa sa na celkovom hodnotení webovej stránky. PageRank bol vytvorený spoločnosťou Google a číselne vyjadruje dôležitosť jednotlivých webov. Hodnotí ich číselne na škále od 0 do 10. Google hodnotí stránky PageRankom podľa toho, že odkaz smerujúci z jedného webu na iný hodnotí ako hlas v jej prospech.

Čím viac spätných odkazov smeruje na stránku, tým sa v očiach Googlu stáva dôležitejšou. A tento spôsob platí aj opačne. Čím viac hlasov daná stránka dostane, tým má odkaz, ktorý z tejto stránky odchádza, vačšiu silu. Google berie do úvahy nielen počet, ale aj kvalitu spätných odkazov. Čiže 100 odkazov zo stránky s PR 1 nemá väčšiu váhu ako 10 odkazov zo stránok s PR 5. PageRank nadväzuje taktiež na citačný index. Ten zodpovedá pravdepodobnosti, s akou príde náhodný návštevník na danú stránku.

Je však dôležité vedieť, že PageRank nie je jediný faktor hodnotenia stránky a je ho potrebné brať do úvahy aj s predchádzajúcimi nástrojmi optimalizácie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top