PPC reklama, čo to je? Koho ňou zasiahnem?

PPC je skratka anglického slovného spojenie pay-per-click (plať za kliknutie). V PPC reklamných systémoch teda inzerent platí len za reklamu, na ktorú používateľ klikne, neplatí za zobrazenie. Každý PPC systém má svoju vlastnú sieť stránok, prípadne vyhľadávačov, na ktorých sa reklama zobrazuje používateľom na základe zhody medzi slovom, ktoré používateľ hľadá a slovom, ktoré inzerent zadal ako tzv. kľúčové.

V praxi to teda vyzerá takto:

Vyhľadávacia sieť

Vyhľadávacia (search) sieť sú vyhľadávače, ktoré prislúchajú k danému PPC systému. Napríklad: reklamný systém Google Adwords – vyhľadávač Google, reklamný systém Sklik – vyhľadávač Seznam.cz

Používateľ zadá hľadaný výraz / frázu do vyhľadávača, napríklad “kancelársky nábytok”. Popri ostatných výsledkoch vyhľadávania sa mu na stránke s výsledkami hľadania zobrazia aj tzv. sponzorované odkazy všetkých inzerentov, ktorí majú slovné spojenie “kancelársky nábytok” medzi svojimi kľúčovými slovami. Za zobrazenie tejto reklamy inzerent neplatí. Suma sa mu odpočíta z účtu až vo chvíli, keď používateľ na jeho reklamu klikne a bude presmerovaný na webstránku inzerenta.

Obsahová sieť

Obsahová (kontextová) sieť je súbor webstránok, na ktorých sa zobrazuje reklama fungujúca v rámci daného PPC systému. Táto reklama nemusí byť len textová, môže mať aj formu statického alebo dynamického bannera či videa. Príkladom systémov, ktoré fungujú len pre obsahovú sieť je Etarget a Facebook.

Používateľ číta na webstránke online časopisu o bývaní článok týkajúci sa výberu funkčného kancelárskeho nábytku. Keďže tento článok bude pravdepodobne obsahovať slová ako “kancelársky nábytok”, “kancelárska stolička”, “zariadenie kancelárie”, atď., na stránke s článkom sa mu zobrazí reklama inzerentov, ktorí tieto slovné spojenia používajú ako svoje kľúčové slová a majú povolené zobrazovanie na obsahovej sieti. Týmto spôsobom teda používateľa oslovuje aj keď cielene nevyhľadáva daný produkt.

Inzerciou v PPC systémoch teda môže inzerent zasiahnuť takmer každého používateľa internetu. Musí však vedieť, na ktorých miestach v sieti je najpravdepodobnejšie používateľa zasiahnuť a podľa toho zvoliť vhodný PPC systém.

Scroll to Top