Ktorý typ platby za reklamu je pre vás ten pravý?

Pri používaní systému PPC (pay per click), kde platíte len za privedeného návštevníka na stránku, máte plnú kontrolu nad tým, koľko peňazí za reklamu miniete. Google Ads ponúka štyri rôzne možnosti voľby cenovej ponuky – automatická ponuka, manuálna ponuka, cena za tisíc zobrazení (v angl. CPM) a cena za akvizíciu (v angl. CPA).

Cena za klik (CZK)

Suma (v angl. CPC – Cost-per-click), ktorú nastavíte ako maximálnu cenu za klik. Určuje, koľko ste ochotní zaplatiť za kliknutie na vašu reklamu vo vyhľadávaní alebo v kontextovej sieti. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššiu sumu nastavíte, tým zabezpečíte svojej reklame lepšiu pozíciu na stránke s výsledkami vyhľadávania alebo prednosť v zobrazovaní sa na webových stránkach v kontextovej sieti, ktoré si zvolíte.

  • Automatické nastavenie systém, ktorý zjednodušuje celý proces cenových ponúk, vhodný najmä pre malé kampane alebo pre tých, ktorí nemajú čas venovať pozornosť pravidelnej kontrole svojich kampaní. Používateľ len nastaví denný rozpočet na úrovni kampaní a maximálnu hodnotu ceny za klik, ktorá nemá byť prekročená a systém ďalej sám spravuje ponuky pre jednotlivé kľúčové slová. Ušetrí vám čas, ale nemáte žiadnu možnosť ovplyvniť svoju pozíciu vo výsledkoch, prípadne upravovať časové nastavenia (pri použití automatického nastavenia sa možnosť “Plánovanie reklamy” automaticky vypne).
  • Manuálne nastavenie – najbežnejšie nastavenie, fungujúce na princípe aukcie. Na úrovni kampane si nastavíte denný rozpočet, ktorý nemá byť prekročený a na úrovni reklamných zostáv nastavíte maximálnu cenu za klik (max. CZK), ktorá bude použitá na všetky kľúčové slová v zostave. Máte samozrejme možnosť spravovať aj ponuky pre každé kľúčové slovo zvlášť. Na rozdiel od automatického nastavenia, tu máte možnosť sledovať, ako cena za klik ovplyvňuje vašu pozíciu, prípadne vašu mieru prekliku a konverzie a správnou úpravou cenovej ponuky tieto hodnoty spravovať. Táto možnosť je však najviac náročná na čas.

Cena za tisíc zobrazení (CTZ)

Pri tejto možnosti zadáte, koľko si želáte zaplatiť za 1 000 zobrazení vašej reklamy (v angl. CPM – Cost-per-mille /Cost-per-thousand impressions). Tento spôsob platby za reklamu je vhodný, ak máte osvedčený reklamný text, ktorý dlhšiu dobu vykazuje vysoké CTR. V takom prípade môžu byť kliky v konečnom dôsledku lacnejšie ako pri systéme CZK.

Cena za akvizíciu (CZA)

Najnovšou možnosťou v ponuke platieb je platba za konverziu (v angl. CPA – Cost-per-acquisition). Podmienkou je nainštalovať trackovanie konverzí a behom 30 dní ich nazbierať minimálne 15. Po nazbieraní jednoducho zmeňte nastavenie platby za klik a nastavte želanú maximálnu cenu za akciu.

Skóre kvality

Rozhodnutie, ktoré si zvolíte v oblasti platby za reklamu však nie je jediné, ktoré ovplyvní úspešnosť vašich reklamných textov a kampaní. Dôležitú úlohu zohráva aj “Skóre kvality” (v angl. Quality Score).

Táto hodnota ovplyvňuje nielen ako často a na akej pozícii sa vaša reklama bude zobrazovať, ale má vplyv aj na cenu, ktorú za kliknutie zaplatíte (vo všeobecnosti platí, že čím vyššie je skóre kvality slova, tým nižšiu cenu za klik zaplatíte). Je to veľmi obsiahla a neustále sa meniaca hodnota, ktorú ovplyvňuje množstvo faktorov. Niektoré z nich sú:

  • Celková história účtu
  • Historická hodnota miery prekliku (MP / CTR) kľúčových slov
  • Kvalita stránky, na ktorú reklama odkazuje
  • Relevancia kľúčových slov vzhľadom na reklamné texty (v jednotlivých reklamných skupinách)
  • Zhoda medzi požiadavkou používateľa a vašim kľúčovým slovom

Zhrnutie

Za zobrazovanie vašej reklamy môžete platiť určením ceny za jedno kliknutie, za tisíc zobrazení, za konverziu alebo môžete určovanie cien prenechať systému, pričom len nastavíte maximálnu hodnotu. Na pozíciu reklamy, cenu, ktorú zaplatíte a mieru prekliku má vplyv aj “Skóre kvality” kľúčového slova, ktoré môže nadobúdať hodnotu od 0 do 10 a je vypočítavané z rôznych faktorov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top