Copywriting: umenie tvorby textu pre web

Tvorba textov na web sa líši od klasického písania textov. Ak má byť obsah webu úspešný, mal by dodržiavať pravidlá, ktoré privedú na stránky čo najviac návštevníkov. Kľúčovou myšlienkou je správna identifikácia cieľovej skupiny používateľov.

Cielenie textov

Je dôležité, aby boli v textoch používané všeobecné a známe výrazy a slovné spojenia. Výnimkou je špecifická cieľová skupiny, napr. služby pre IT špecialistov. Text taktiež nesmie vyzerať ako reklama a nemal by ani reklamu pripomínať. Je všeobecne známe, že ľudia na internete čítajú naozaj veľmi málo. Preto by ich mal text zaujať hneď od začiatku a mal by byť zostavený tak, aby postupoval od najdôležitejšieho po menej dôležité.

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú tie, podľa ktorých vás na webe môže nájsť čo najväčší počet potenciálnych zákazníkov.

Členenie textu:

 • titulky a nadpisy
 • krátke vety
 • odseky, číslovanie odrážky
 • zvýrazňovanie textu – bold, italic

Titulky a nadpisy musia byť pútavé a mali by obsahovať kľúčové slová. Mali by donútiť návštevníka stránky premýšľať, zaujať jeho pozornosť na prvý pohľad a vyvolať potrebu čítať ďalej. Copywriter by mal v texte využívať krátke a najmä zrozumiteľné vety. Odporúča sa text členiť pomocou odsekov, číslovania, odrážok. Odseky veľmi pomáhajú pri organizácií informácií. Je vhodné do jedného odseku zaradiť iba jednu dôležitú myšlienku a tým text sprehľadniť.

Taktiež pomôže aj zvýrazňovať dôležité informácie – bold, italic. Ľudia na webe čítajú práve to, čo si prvé všimnú. Autor by sa mal vyhnúť podčiarkovaniu, pretože ho môže používateľ vyhodnotiť ako odkaz a ak sa naň nebude dať kliknúť, ostane zmätený a môže ho to odradiť od ďalšieho prehliadania stránok.

Výhody do popredia

Ak zákazník navštívi stránku, má záujem o jej produkty alebo o informácie o danom produkte. Copywriter by mal v texte objasniť svojim návštevníkom, prečo by si mal zaobstarať práve tento produkt a hlavne popísať jeho výhody. Tiež nie je zlé spomenúť aj negatíva, ktorými vo svojich zákazníkoch vytvorí dôveru a nestrannosť. Stránka nebude pôsobiť namyslene, ale odborne. Dôveru je možné vložiť do textu taktiež prostredníctvom emócií a to nahradením racionálnych slov emocionálnymi slovami.

Pre vyššiu pravdepodobnosť nákupu je vhodné využívať psychologické vplyvy, ktoré napomôžu tomu, aby ľudia nakúpili a aby si prečítali všetko, čo chcete. Preto by mali byť slová umiestnené tak, aby naviedli návštevníkov tam, kam ich naviesť chcete. Používanie nedokončených viet taktiež priťahuje pozornosť používateľov.

Umiestnenie a frekvencia kľúčových slov

Frekvencia kľúčových slov na stránke by mala byť minimálne 5% a nemala by presiahnuť hodnotu 20%. Tieto hodnoty by mali zodpovedať pomeru všetkých kľúčových slov ku všetkým slovám na celej stránke. Kľúčové slová by mali byť umiestnené najmä na nasledujúcich miestach:

 • do adresy URL– www.klucoveslovo.sk alebo www.slovo.sk/klucove-slovo
  • v tomto prípade sa používa “-“, pretože vtedy prehliadač vidí slovné spojenie “kľúčové slovo“
  • ak by sa použil znak “_“, vyhľadávač by videl “klucoveslovo“
 • do title stránky – <title>kľúčové slovo</title>
 • do meta značiek – <meta description=”kľúčové slovo”> a <meta keywords=”kľúčové slovo”>
 • do alt tagov obrázkov – <img src=”“ alt=”klucove slovo”>
 • do nadpisov stránky – <h1>klucove slovo</h1>
 • zvýraznením – <p><strong>klucove slovo</strong></p>
Scroll to Top