Čo sú PPC systémy a ako fungujú?

PPC systémy sú novodobým trendom online marketingu, ktorý otvára konkurenčný priestor i podnikom, ktoré nemajú tak veľké príležitosti preraziť na trhu či už z dôvodu špecifického segmentu, na ktorý cielia, alebo z finančného hľadiska.

Skratka PPC inými slovami Pay per click, znamená, že za uverejnenú reklamu platíte v momente, kedy zákazník klikne na váš inzerát.

Tieto reklamy fungujú na princípe aukcie – čím vyššia cena, ktorú ste ochotní platiť za klik, tým vyššia pravdepodobnosť, že sa vaša inzercia zobrazí ako prvá v poradí. Je to však relatívne, pretože pri PPC systémoch sa zohľadňuje i skóre kvality (a teda či je reklama pre návštevníka relevantná a zaujímavá) a preto výsledná pozícia a úspech inzerátu je kombináciou oboch faktorov. Nemusí teda platiť, že kto zaplatí viac, má aj lepšiu pozíciu.

Druhy PPC systémov

Vo všeobecnosti najpoužívanejšími PPC systémami sú Google AdWords a Facebook Ads, pre inzerentov v Českej republike samozrejme Sklik (vyhľadávač seznam.cz). Zdajú byť na prvý pohľad veľmi podobné, no nie je tomu tak. Aspoň čo sa Facebooku týka.

Facebook vychádza priamo zo štatistík internej databáty, takže sa dá jednoducho povedať, že presne pozná všetkých používateľov, na ktorých cielite a preto je systém jednoduchší.

Naopak, Google ponúka širšie spektrum cielenia, no systém je komplikovanejší, nakoľko cielite na jednotlivé frázy (kľúčové slová), ktoré ľudia vyhľadávajú, nie na to, aké majú záľuby či preferencie.

Výhody PPC systémov

  • úzko špecifikovateľná segmentácia
  • platba za konkrétnu návštevu
  • vysoká efektivita  návratnosť investície
  • široké možnosti analytiky a presná merateľnosť
  • nízke náklady (cena za klik je vo väčšine prípadov 0.10-0.50 centov)
Scroll to Top