7 zásad efektívneho email marketingu

Elektronická pošta (email) je jednou z najznámejších služieb internetu. Typickou internetovou formou komunikácie je zasielanie jednoduchej správy. Keďže v tejto dobe je email každodennou súčasťou nášho života, marketéri pochopili jeho silu ako výkonného nástroja internetového marketingu. Vaša emailová kampaň však môže byť úspešná iba vtedy, ak budete doržiavať zaužívané zásady efektívneho email marketingu.

1. Nezabudnite na súhlas so zasielaním noviniek

Každý jeden kontakt, ktorý zahrniete do vášho mailing listu musí byť potvrdený jeho majiteľom. To znamená, že odberateľ musí vopred súhlasiť s odoberaním noviniek od vašej firmy. Takmer vo všetkých vyspelých krajinách je zasielanie emailov regulované zákonom.

V Slovenskej republike ho upravuje  Zákon o reklame (z. č. 147/2001 Z.z.), Zákon o elektronickom obchode (z. č. 22/2004 Z.z.) a Zákon o elektronickej komunikácii (z. č. 610/2003 Z. z.). Taktiež sa na Slovensko vzťahuje legislatíva EÚ: Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.

Keďže podľa zákona musíte mať od každého odberateľa povolenie na zasielanie newslettra, neoplatí sa kupovať a používať emailové databázy, ktoré ponúkajú “dôveryhodní podnikatelia”. Odberateľ sa v tomto prípade môže kedykoľvek obrátiť na obchodnú inšpekciou a vám hrozia vysoké sankcie.

2. Pridajte jednoduché odhlásenie

Každá jedna odoslaná správa musí obsahovať možnosť, cez ktorú môže odberateľ odhlásiť svoj e-mail z mailing listu. Pre používateľa musí byť táto možnosť jednoduchá, pochopiteľná, bezproblémová a definitívna. Najlepším spôsobom je pridať na koniec každého emailu link, prostredníctvom ktorého sa príjemca dokáže z odoberania newslettru odhlásiť.

3. Segmentujte zákazníkov a personalizujte

Aby bola vaša komunikácia so zákazníkmi čo najefektívnejšia, potrebujete ich segmentovať a emaily personalizovať presne podľa požiadaviek každého klienta. Preto nie je vhodné zasielať 1 newsletter pre všetky kontakty v mailing liste.

Ak pridáte do správy napríklad meno prijímateľa, určite ho to milo prekvapí. Taktiež výborne funguje regionálna segmentácie a cielenie – uveďte mesto v predmete správy. Vytvorte viacero verzií newslettru a testujte, ktorá sa vám najlepšie osvedčí. Potom zašlite klientom tú, ktorá vykazuje najlepšie výsledky.

4. Prezentujte sa ako dôveryhodný odosielateľ

Aby ste vyvolali vo vašich klientoch dôveru zasielajte emaily z dôveryhodnej emailovej adresy. Odberateľ musí mať pocit, že vie s kým komunikuje. Zasielajte emaily z účtu napr. novinky@emailguru.sk.

5. Vytvárajte jednoznačný obsah

Z emailu by malo byť jednoznačne jasné, akú akciu od používateľa očakávate – návštevu stránky, vyplnenie formulára, nákup. Ak prijímateľ e-mailu nebude vedieť, čo od neho chcete, nebude nad tým uvažovať a vy môžte jednoducho prísť o potenciálneho zákazníka.

6. Nepoužívajte žiadne skratky, slangy, zveličovanie

Aj keď má byť obsah mailu prispôsobený jednotlivým skupinám prijímateľov, nemal by obsahovať nespisovné, slangové výrazy a skratky, ktorým používatelia nemusia rozumieť. Taktiež by ste sa mali vyhýbať gramatickým a štylistickým chybám, ktoré nepridávajú na dôveryhodnosti.

V newslettroch sa neodporúča používať zveličovanie. Výrazy ako najlepší, najlacnejší či bezkonkurenčný vyvolávajú v používateľoch pocit, že niečo asi nie je v poriadku a takéto správy považujú za spam.

7. Umožnite odberateľom kontaktovať vás

Ak by mal prijímateľ záujem o vaše produkty a vy by ste odosielali newsletter z noreply@firma.sk a do správy by ste neuviedli žiadny kontakt alebo link, prijímateľ emailu by vás nevedel kontaktovať. Preto je dôležité v správe uvádzať jednoznačné kontaktné údaje alebo linky na vašu stránku, kde je možné produkty zakúpiť alebo zistiť viac informácií o ponúkaných službách.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top