10 dôvodov, prečo spravovať PPC konto agentúrou

1. Ak majú vaše kampane veľkú členitosť

Malú kampaň s nízkym počtom kľúčových slov a malou členitosťou nie je problém spravovať “z domu”, väčšie kampane sú však omnoho časovo náročnejšie na počiatočnú organizáciu a dlhodobé udržiavanie, prehľad a úpravy. Zverením správy kampaní agentúre získate čas, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu.

2. Ak máte na kampane vyčlenený vyšší rozpočet

PPC špecialisti váš rozpočet rozdelia medzi vaše kampane čo najefektívnejšie a počas ich chodu sa postarajú o to, aby ste za sumu stanovenú na jeden deň dosiahli maximum používateľov, ktorí na reklamu kliknú.

3. Ak plánujete dlhodobú inzerciu

Agentúra udržiava presný prehľad o štatistikách a fungovaní vašich kampaní a vie okamžite zareagovať na zmeny, robiť úpravy, prípadne upraviť kampane podľa vašich predstáv. Navyše vedia naplánovať a vykonávať optimalizáciu kampaní v pravidelných intervaloch podľa toho, ako to kampane vyžadujú.

4. Ak je predmetom vášho podnikania predaj na internete

V tomto prípade sú PPC kampane naozaj dôležité. Rovnako dôležité je udržiavať ich neustále aktuálne a vedieť ich v správny čas predostrieť správnemu používateľovi.

5. Ak vaša firma nemá špecialistov na marketing

Marketing na internete má oproti tradičnému marketingu svoje špecifiká, ale najmä je to neustále sa meniace prostredie, ktoré je potrebné neustále sledovať.

6. Ak nemáte čas

Celá oblasť internetového marketingu a PPC kampane obzvlášť, sú náročné na sledovanie vývoja nových trendov a možností, ktoré môžu vašu reklamu veľmi posilniť, čo môže zaberať mnoho každodenného pracovného času.

7. Ak je potrebná pravidelná optimalizácia

PPC špecialisti majú zaužívané, automatizované postupy, ktorými si dokážu čas potrebný na vykonanie určitej činnosti mnohonásobne skrátiť.

8. Ak sa vám nechce učiť pracovať v nových aplikáciach

Každý reklamný PPC systém je iný, hoci fungujú všetky na podobnom princípe, majú svoje špecifiká. Pre čo najefektívnejšie využitie prostriedkov investovaných do kampaní je nevyhnutné ovládať všetky možnosti, ktoré jednotlivé programy a aplikácie ponúkajú.

9. Ak neviete, kde získať kľúčové slová a ako vytvoriť texty

Agentúry majú svoje overené postupy a zdroje, odkiaľ získavajú kľúčové slová. Navyše majú prax v písaní efektívnych reklamných textov a ovládajú pravidlá pre ich tvorbu, pretože každý reklamný systém má svoje vlastné formálne aj obsahové pravidlá.

10. Ak chcete mať aktuálne štatistiky

Pri spolupráci s kvalitnou agentúrou by vám mal byť každý mesiac doručený report s prehľadnými štatistikami, ktorým porozumiete aj ak marketing nie je vašou oblasťou pôsobenia. Poskytnú vám už spracované informácie o tom, aký úspech mali vaše kampane predošlý mesiac.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top