Banerová reklama bola jednou z prvých foriem internetovej inzercie, hoci v posledných rokoch banery zatienili iné formy online propagácie.

Skúsení marketéri však vedia, že pri budovaní značky a nepriamej podpore predaja je banerová inzercia nenahraditeľná.

Veľké reklamné siete združujú čoraz viac malých webových stránok, na ktoré môžeme efektívne umiestniť banerové reklamné kampane prostredníctvom jedného rozhrania.

V prospech banerovej inzercie hovorí aj fakt, že je dnes čoraz častejšie predávaná aj formou PPC (platby za klik).

V súvislosti s analýzou vášho webu vám vieme zodpovedať okrem iných aj na nasledovné otázky:

Tvorba
bannerov

Vytvorenie klasických reklamných banerov

Interaktívne
bannery

Vytvorenie interaktívnych banerov (obsahujúcich napríklad vyhľadávací formulár)

Správa
kampaní

Vytvorenie a správa kampaní v rámci display sietí PPC reklamných systémov

Tvorba
mediaplánu

Vytvorenie mediaplánu a správu kampaní pre médiá a siete predávajúce reklamný priestor formou impre

Potrebujete pomôcť s analytikou?