Budovanie efektívnej prezentácie firmy na internete je dnes už neodmysliteľne späté s dôsledným a komplexným vyhodnocovaním úspešnosti vynaložených prostriedkov do online marketingu.

Vďaka možnosti sledovať správanie návštevníkov webstránok je prostredníctvom webovej analytiky možné zadefinovať merateľné ciele, identifikovať problémy pri ich dosahovaní a vyčísliť náklady či návratnosť prostriedkov.

V súvislosti s analýzou vášho webu vám vieme zodpovedať okrem iných aj na nasledovné otázky:

Efektivita
webstránky

Ako vyhodnocovať prínos a efektivitu webovej stránky, ako stanoviť jej ciele?

Úspešnosť komunikácie

Ako merať úspešnosť svojej internetovej marketingovej komunikácie?

Analytické
nástroje

Aké technické nástroje sú pre webovú analytiku k dispozícií a aký je medzi nimi rozdiel?

Postupnosť krokov

Aká je postupnosť krokov zavedenia systému vyhodnocovania webovej úspešnosti, aké sú náklady?

Potrebujete pomôcť s analytikou?