Po tom, ako sa používateľ dostane na vašu webovú stránku, chcete od neho, aby uskutočnil nejakú akciu (objednal produkt, prihlásil sa do spravodaja atď).

Tieto akcie nazývame cieľmi stránky a pomer medzi počtom cieľov a počtom návštevníkov konverzným pomerom, respektíve konverziou webu.

Podobne ako pri úspechu obchodníka, na konverziu webovej stránky významne vplýva aký vzhľad, argumenty a užívateľský komfort web ponúka.

Existujú viaceré štandardy použiteľnosti webovej stránky t.j. ako by mala stránka vyzerať a akým spôsobom by mala fungovať z hľadiska navigácie, vzhľadu či písma.

Na hľadanie vhodného riešenia, ktoré zákazníkovi prinesie čo najvyšší výnos z každého návštevníka webu používame tieto služby a nástroje:

Interný audit
použiteľnosti

A/B
testovanie

Užívateľské
testovanie

Potrebujete pomôcť s analytikou?