Marketing na sociálnych sieťach sa zameriava na komunikáciu a šírenie reklamného odkazu či znalosti značky prostredníctvom rýchlo expandujúcich sociálnych sietí ako youtube, twitter ale najmä facebook.

Keďže táto komunikácia je na rozdiel od klasickej reklamy interaktívna a obsahuje výrazný virálny prvok, je pri jej zvládnutí potrebné používať osobitné marketingové postupy.

Pre úspešný rozvoj komunikácie vašej firmy prostredníctvom sociálnych sietí vám vieme poskytnúť nasledovné služby:

Poradenstvo & stratégia

Voľba vhodnej marketingovej stratégie pre sociálne siete

Tvorba
účtov

Vytvorenie účtov na vybraných sociálnych sieťach

Správa komunikácie

Správa globálnych komunikačných kanálov vrámci sociálnych sietí v mene vašej spoločnosti

Školenie zamestnancov

Zaškolenie pracovníkov zodpovedných za komunikáciu

Potrebujete pomôcť so správou profilov?