E-mail patrí k najefektívnejším nástrojom budovania vzťahov so zákazníkmi. Najmä v spojení s databázou, ktorá umožňuje dostatočnú segmentáciu zákazníkov, je možné prostredníctvom e-mail marketingu dosiahnuť pozoruhodné výsledky.

Vďaka možnosti sledovať správanie návštevníkov webstránok je prostredníctvom webovej analytiky možné zadefinovať merateľné ciele, identifikovať problémy pri ich dosahovaní a vyčísliť náklady či návratnosť prostriedkov.

V oblasti e-mailového marketingu vám vieme dať odpovede na nasledujúce otázky:

Návrh e-mail kampane

Ako má vyzerať dávková e-mailová komunikácia s databázou zákazníkov?

Výber
softvéru

Aký e-mail marketingový software je k dispozícií, ktorý je pre mňa vhodný?

Vyhodnotenie
kampaní

Ako správne vyhodnocovať kampane, ktoré metriky si všímať, aké analytické nástroje používať?

Proces
e-mailingu

Ako procesne ošetriť akcie e-mail marketingu?

Máte záujem o e-mail marketing?